Bấm giá loại trung

158.400

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Cái
Sử dụng: Văn phòng phẩm