70.500

Xuất xứ: 
Quy cách: Cái
Sử dụng: Văn phòng phẩm