Bấm giá loại thường

78.500

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Cái
Sử dụng: Văn phòng phẩm