Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.

Hiện tại chúng tôi chỉ cung cấp, phương thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng giao cho quý khách.