Băng keo trong, đục dùng dán thùng các loại từ 1,2F đến 7F