7.700

Xuất xứ: Ấn Độ
Quy cách: Cây
Sử dụng: Văn phòng phẩm