4.700

Xuất xứ: Ấn Độ
Quy cách: Ống
Sử dụng: Văn phòng phẩm