Bao thư trắng 12×22

25.500

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Xấp
Sử dụng: Văn phòng phẩm