Bao thư A5 trắng

600

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Cái
Sử dụng: Văn phòng phẩm