16.000

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Vĩ
Sử dụng: Văn phòng phẩm