5.500

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Quyển
Sử dụng: Văn phòng phẩm