Bao đĩa CD

35.000

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Xấp
Sử dụng: Văn phòng phẩm