Chuyển đổi định dạng các tập tin văn bản (word, pdf, xml, xmls …)

Chào các bạn, trong quá trình hoạt động với công việc văn phòng không ít lần văn phòng phẩm Tin Tưởng có nhu cầu phải chuyển đổi định dạng các tập tin văn bản , thông thường nhất là các yêu cầu chuyển file word sang pfd và pdf sang word, word sang hình ảnh … hôm nay trong phạm vi bài viết này văn phòng phẩm Tin Tưởng xin chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi file bằng cách sử dụng website chuyển đổi file nổi tiếng nhất hiện này Zamzar.com.

Giới thiệu website Zamzar.com

Zamzar.com ban đầu chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là chuyển đổi giữa các định dạng file thông dụng như word, pdf, xml …. sau này website mở rộng cho cả các file media như video, hình ảnh và cả lưu trữ trực tuyến, hiện bạn có thể sử dụng Zamzar theo 2 cách dạng free và thành viên.

Dạng free bạn được dùng miễn phí các dịch vụ tuy nhiên không quản lý được các file đã chuyển, nhận các file đã chuyển vào email đăng ký, link lưu file chỉ tồn tại trong 24h, giới hạn dung lượng file chuyển.

Dạng thành viên thì giá khá cao (bản Basic là 9$/tháng tại thời điểm viết bài này 21/11/2014) tuy nhiên bạn sẽ có các chức năng tiện lợi như:

  • Quản lý file đã chuyển đổi
  • Chuyển đổi các file dung lượng lớn (>200 mb)
  • Không quảng cáo
  • Các thiết lập an toàn cho file

4 bước chuyển đổi các đinh dạng file văn bản bằng Zamzar

Chuyển đổi các định dạng file văn bản bằng Zamzar
Chuyển đổi các định dạng file văn bản bằng Zamzar

B1. Truy cập vào website tại link http://www.zamzar.com/

B2. Chọn file cần chuyển đổi bằng cách bấm “Chosse Files” trong Step 1, chọn định dạng file cần chuyển đổi trong Step 2, và chọn Email nhận file sau khi chuyển đổi trong Step 3.

B3. Sau khi kiểm tra đúng các thông số thì bấm vào Convert trong Step 4 để website tự tãi file lên và chuyển đổi sang  định dạng yêu cầu, tùy theo dung lượng file mà thời gian chuyển đổi sẽ khác nhau.

B4. Sau khi chuyển xong website sẽ báo, lúc này bạn vào email đã đăng ký ở bước 3 để mở email do Zamzar gởi trong đó có đường link tải tập tin đã chuyển.

Các định dạng file văn bản mà Zamzar hổ trợ, các định khác xin tra cứu thêm tại link sau  zamzar conversion Types

Document conversion formats
 From format
To format
csv – Comma Separated Values doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xml – Extensible Markup Language
djvu – DjVu File bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tga – Truevision Targa Graphic
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
doc – Microsoft Word Document bmp – Windows bitmap
docx – Microsoft Word 2007 Document
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument spreadsheet
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image
txt – Text Document
docx – Microsoft Word 2007 Document bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument spreadsheet
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image
txt – Text Document
eml – E-Mail doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
pst – Personal Folder File
rtf – Rich Text Format
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
eps – Encapsulated PostScript bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
ico – Windows Icon
jpg – JPEG compliant image
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
tga – Truevision Targa Graphic
thumbnail – Thumbnail image
tiff – Tagged image file format
wbmp – Wireless Bitmap File Format
key – Apple iWork ’09 Keynote Presentation html – Hypertext Markup Language
ipod – MPEG-4 Video File
jpg – JPEG compliant image
mov – Apple QuickTime Movie
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
tiff – Tagged image file format
key.zip – Apple iWork ’05-’08 Keynote Presentation html – Hypertext Markup Language
ipod – MPEG-4 Video File
jpg – JPEG compliant image
mov – Apple QuickTime Movie
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
tiff – Tagged image file format
mpp – Microsoft Project Document bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
msg – Encapsulated email message doc – Microsoft Word Document
eml – E-Mail
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
pst – Personal Folder File
rtf – Rich Text Format
tiff – Tagged image file format
txt – Text Document
numbers – Apple iWork ’09 Numbers Spreadsheet csv – Comma Separated Values
pdf – Portable Document Format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
numbers.zip – Apple iWork ’08 Numbers Spreadsheet csv – Comma Separated Values
pdf – Portable Document Format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
odp – OpenDocument presentation html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
ps – PostScript
swf – Macromedia Flash Format File
ods – OpenDocument spreadsheet csv – Comma Separated Values
doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xml – Extensible Markup Language
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
odt – OpenDocument spreadsheet doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mp3 – Compressed audio file
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
txt – Text Document
pages – Apple iWork ’09 Pages Document doc – Microsoft Word Document
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
txt – Text Document
pages.zip – Apple iWork ’05-’08 Pages Document doc – Microsoft Word Document
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
txt – Text Document
pdf – Portable Document Format bmp – Windows bitmap
doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
epub – Open eBook File
fb2 – FictionBook 2.0 File
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
lit – Microsoft eBook File
lrf – Sony Portable Reader File
mobi – Mobipocket eBook
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument spreadsheet
oeb – Open eBook File
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdb – Palm Media eBook File
pml – eBook File
png – Portable Network Graphic
prc – Mobipocket eBook File
ps – PostScript
rb – RocketEdition eBook File
rtf – Rich Text Format
tcr – Psion eBook File
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image
txt – Text Document
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
pps – Microsoft PowerPoint Presentation html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
odp – OpenDocument presentation
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
ppt (1997-2003) – Microsoft PowerPoint Presentation
ps – PostScript
swf – Macromedia Flash Format File
ppsx – Microsoft PowerPoint 2007 Slide Show html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
odp – OpenDocument presentation
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
swf – Macromedia Flash Format File
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
odp – OpenDocument presentation
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
ppt (1997-2003) – Microsoft PowerPoint Presentation
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
swf – Macromedia Flash Format File
pptx – Microsoft PowerPoint 2007 Presentation html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
odp – OpenDocument presentation
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
ppt – Microsoft PowerPoint Presentation
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
swf – Macromedia Flash Format File
ps – PostScript bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image
pub – Microsoft Publisher doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument spreadsheet
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
rtf – Rich Text Format
txt – Text Document
rtf – Rich Text Format doc – Microsoft Word Document
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
txt – Text Document epub – Open eBook File
mp3 – Compressed audio file
vsd – Visio Drawing bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
html – Hypertext Markup Language
jpg – JPEG compliant image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
wks – Microsoft Works Spreadsheet csv – Comma Separated Values
doc – Microsoft Word Document
html – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xml – Extensible Markup Language
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
wpd – WordPerfect Document doc – Microsoft Word Document
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument spreadsheet
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
txt – Text Document
wps – Microsoft Works Document doc – Microsoft Word Document
docx – Microsoft Word 2007 Document
mp3 – Compressed audio file
odt – OpenDocument spreadsheet
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
ps – PostScript
txt – Text Document
xlr – Works Spreadsheet or Chart (Microsoft Corporation) csv – Comma Separated Values
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
xml – Extensible Markup Language
xls – Microsoft Excel Spreadsheet csv – Comma Separated Values
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet
xml – Extensible Markup Language
xlsx – Microsoft Excel 2007 Spreadsheet csv – Comma Separated Values
html – Hypertext Markup Language
html4 – Hypertext Markup Language
html5 – Hypertext Markup Language
mdb – Microsoft Access Database
ods – OpenDocument spreadsheet
pdf – Portable Document Format
rtf – Rich Text Format
xls – Microsoft Excel Spreadsheet
xml – Extensible Markup Language
xps – Open XML Paper Specification bmp – Windows bitmap
gif – Compuserve graphics interchange
jpg – JPEG compliant image
oeb – Open eBook File
pcx – Paintbrush Bitmap Image
pdf – Portable Document Format
png – Portable Network Graphic
tiff – Tagged image file format
thumbnail – Thumbnail image

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *