35 phím tắt thường dùng trong Excel

Văn phòng phẩm Tin Tưởng xin giới thiệu 35 phím tắt thường dùng trong Excel mà Tin Tưởng tổng hợp. Sử dụng phím tắt trong Excel là một trong những biện pháp giúp bạn tương tác, làm việc trên phần mềm Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng. Và các tổ hợp phím tắt đặc biệt phát huy hiệu quả trong trường hợp chuột sử dụng bị hỏng.

35 phim tat thuong dung trong excel
Excel công cụ đắc lực cho các công việc văn phòng

Tổng hợp 35 phím tắt thường dùng trong Excel sẽ giúp bạn giải quyết việc thao tác với phần mềm Excel , các công việc tính toán sử dụng bảng tính một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

1. Tổ hợp phím tắt cơ bản trong Excel:

1. Ctrl + A Chọn toàn bộ bảng tính trong
2. Ctrl + C Sao chép (Copy)
3. Ctrl + V Dán (Paste)
4. Ctrl + F Bật hộp thoại tìm kiếm
5. Ctrl + H Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế
6. Ctrl + N Tạo mới một bảng tính trắng
7. Ctrl + P Bật hộp thoại in ấn
8. Ctrl + S Lưu bảng tính
9. Ctrl + X Cắt một nội dung đã chọn
10. Ctrl + Z Phục hồi thao tác đã thực hiện trước đó
11 Ctrl + Y  Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)
12. Ctrl + * Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại
13. Ctrl + F4 Đóng bảng tính
14. Alt + F4 Thoát Excel

2. Tổ hợp phím tắt Di chuyển trong Excel:

15. Ctrl + Mũi tên Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp
16. Ctrl + Home Về ô đầu Worksheet (A1)
17. Ctrl + End Về ô có dữ liệu cuối cùng
18. Ctrl + Shift + Home Chọn từ ô hiện tại đến ô A1
19. Ctrl + Shift + End Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

3. Tổ hợp phím tắt định dạng trong Excel:

20. Ctrl + B Định dạng In đậm
21. Ctrl + I Định dạng In nghiêng
22. Ctrl + U Định dạng gạch chân
23. Ctrl + 1 Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)

4. Tổ hợp phím tắt thao tác với Ô, Dòng, Cột trong Excel:

24. F2 Sửa nội dung trong ô
25. Ctrl + Spacebar Chèn cột
26. Shift + Spacebar Chèn dòng
27. Shift + F11 Chèn một trang bảng tính mới
28. Ctrl + 0 Ẩn các cột hiện tại.
29. Ctrl + Shift + 0 Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

5. Tổ hợp phím tắt thao tác với Sheet trong Excel:

30. Ctrl + Tab, Ctrl + F6 Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở
31 Ctrl + Page Up Chuyển sang sheet trước
32 Ctrl + Page Down Chuyển sang sheet kế tiếp
33. Ctrl + 0 Ẩn các cột hiện tại.
34. Ctrl + Shift + 0 Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn
35. Ctrl + F2 Xem trước khi in

Bấm vào link sau để tải  35 phím tắt thường dùng trong Excel 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *