bìa kẹp hồ sơ trong đục

bìa kẹp hồ sơ trong đục

PHÂN LOẠI: 1 KẸP, 2 KẸP
MÀU SẮC: XANH DƯƠNG, HỒNG, XANH LÁ…

Nhóm chủ đề:

Bìa lưu trữ

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*