3.850

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Cây
Sử dụng: Văn phòng phẩm