10.900

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Cái
Sử dụng: Lưu trữ tài liệu, văn bản