39.500

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Xấp 100 cái
Sử dụng: Lưu trữ tài liệu, văn bản