Film Fax 57E

70.700

Xuất xứ: Việt Nam
Quy cách: Cái
Sử dụng: Văn phòng phẩm