4.600

Xuất xứ: 
Quy cách: Cây
Sử dụng: Văn phòng phẩm