Giấy in ảnh Jade

Giấy in ảnh Jade

Giấy in ảnh Jade

Kích thước A4
Định lượng 135G, 150G, 200G,230G,260G
50 Tờ/xấp

Nhóm chủ đề:

Giấy chuyên dụng

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*